top of page

Stichting en ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Stichting ONE

 

Bezoekadres :

De Galerij 8A

4261 DG Wijk en Aalburg

Postadres :

De Galerij 8A

4261 DG Wijk en Aalburg

Bankrekening :
NL39RBRB0200639951
T.n.v. Stichting ONE

RSIN : 861312582
Kvk : 78234026

Doelstelling 
'Een goede buur voor de ander, dichtbij en ver weg'

 

‘Dichtbij delen’

Het delen van tijd en aandacht met mede-inwoners, samen optrekken als lokale gemeenschap bevorderen, mensen tot bloei laten komen in een omgeving die naar hen omziet

‘Ver weg delen’

Het structureel ondersteunen van- en betrokken zijn bij initiatieven die zich inzetten tegen de bestrijding van onrechtvaardige situaties wereldwijd

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Delen dichtbij

Creëren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)

Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het koffiehuis, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc (‘delen’)

Inspireren van- en geïnspireerd worden door bezoekers om op een (ver)nieuw(d)e manier na te denken over delen, o.a. door films, boeken, bijeenkomsten, activiteiten, bedrijfsbijeenkomsten etc (‘denken’)


Delen ver weg

Meeropbrengsten van het koffiehuis worden geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Wijk en Aalburg in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)

Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)

Het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Wijk en Aalburg bewust worden en actie kunnen ondernemen (‘denken’)​

Beleidsplan Koffiehuis de Buurvrouw

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 

Jaarrekening 2023

Bestuur

Voorzitter: Lize de Kok

Penningmeester: Harro de Snoo

Secretaris: Josh Schilt


 

Beloningsbeleid

Alle functies, zowel bestuurlijk als organisatiebreed zijn op 100% vrijwillige basis en zodoende onvergoed. 

 

 

 

bottom of page